Zakup kolekcji fajek i cygarniczek Tadeusza Wojtuszkiewicza do ekspozycji w Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zakupiło w 2016 roku kolekcję fajek i cygarniczek Tadeusza Wojtuszkiewicza do ekspozycji w Oddziale – Muzeum Dzwonów i Fajek. Z bogatego zbioru zgromadzonego przez kolekcjonera wybrano 85 egzemplarzy, których przeznaczeniem jest wzbogacić i uatrakcyjnić ekspozycje tego Muzeum. Zakup był możliwy dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Dofinansowanie nastąpiło w ramach corocznego konkursowego naboru wniosków operacyjnych: Wspieranie działań muzealnych.

Zakupiona kolekcja jest bardzo różnorodna. Za najciekawszą wśród pozyskanych egzemplarzy należy uznać grupę fajek wojskowych, wśród nich zaś fajki rezerwisty. Interesujące są również cygarniczki, a szczególną uwagę zwraca ozdobiona postacią harfiarza - starotestamentowego Dawida. Za egzemplarz unikatowy należy uznać fajkę więźnia obozu w Dachau, zaś z historią Polski związana jest porcelanowa główka z malowaną sceną przedstawiającą bitwę pod Ossą. Bardzo cennym nabytkiem jest fajka wykonana w Barbizon w latach 1840-1850, a także korporacyjna Ludolfa von Bismarck z Ristov.

Fajki te, wraz z pozyskanymi w ostatnich trzech latach, zostaną włączone w 2017 roku do ekspozycji stałej Muzeum Dzwonów i Fajek.

 

 

 

 

 

herbmkidn

Darczyńcy Muzeum

DARCZYŃCY MUZEUM DZWONÓW I FAJEK

 

Muzeum Dzwonów i Fajek zostało zorganizowane dzięki inicjatywie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz zaangażowaniu miejscowego środowiska ludwisarzy (rodziny Felczyńskich i Sobolów), Przemyskiego Klubu Fajki i fajkarzy przemyskich. Pierwsza ekspozycja była oparta na zbiorach własnych Muzeum oraz wypożyczeniach. Zarówno przemyscy ludwisarze jak i fajkarze byli także czynnie zaangażowani w aranżowanie wystaw.
Po remoncie Wieży zostały przywrócone ekspozycje ludwisarstwa, natomiast wystawy fajek uległy modernizacji. Przez ostatnie trzynaście lat kolekcja fajek w zbiorach Muzeum uległa znacznemu powiększeniu zarówno drogą zakupów jak i darów. Darczyńców było wielu. Przede wszystkim należy wspomnieć o przemyskich wytwórcach fajek, którzy przekazali na ekspozycję „Historia fajki przemyskiej" wyroby swoich firm. Tak uczynił Zbyszek Bednarczyk, który dodatkowo kupił, podarował Muzeum, a nawet zaaranżował warsztat fajkarski. Henryk Worobiec podarował fajki swojej firmy oraz fajki wykonane przez swego poprzednika, ojca, Pawła. Historię rodziny Walatów ilustrują fajki przekazane przez Mieczysława i Michała, zaś uczeń legendarnego Ludwika Walata – Ryszard Kulpiński – przekazał do Muzeum zespół gromadzonych przez lata wyrobów Mistrza. Ponadto podarował Muzeum część swego życiowego dorobku – z wielkim kunsztem i niezwykłym talentem wykonane fajki, których artyzmowi trudno dorównać. Podobnie uczynił drugi z uczniów Ludwika Walata – Ryszard Filar. Również na własność Muzeum przeszły fajki będące wyrobami Czesława Partyki oraz nieistniejącej firmy Dudziak-Solarski. Współczesne fajki, pięknie rzeźbione, podarował też Tomasz Samsel. Znajdujące się w ekspozycji fajki gliniane są darem Marka Parola – jedynego wytwórcy pracującego w tym tworzywie. Wystawa nie miałaby tak merytorycznego charakteru, gdyby nie współpraca z fajkarzami i kolekcjonerami, zwłaszcza z Mariuszem Bednarzem, który udostępnił do badań i ekspozycji zgromadzone przez siebie archiwalia oraz realia i fajki; część przekazał na własność Muzeum.
Muzeum zgromadziło wielu sympatyków, którzy od początku jego istnienia dbają o rangę i jakość zbiorów. Taką osobą jest Marek Stanielewicz, wykładowca ASP we Wrocławiu, działacz Wrocławskiego Klubu Fajki. Dzięki niemu Muzeum posiada kolekcję „walatówek", którą ustawicznie poszerza. M. Stanielewicz podarował też akcesoria fajczarskie oraz materiały ikonograficzne służące do celów aranżacyjnych. Jego żona, Małgorzata oraz studenci przekazali grafiki o tematyce związanej z fajką. Z jego inicjatywy wystawą uczczono pamięć wrocławskiego kolekcjonera – Zenona Hęćki. Natomiast Henryk Worobiec przyczynił się do organizacji ekspozycji drugiego kolekcjonera – Krzysztofa Solińskiego. Przy okazji wystaw obu kolekcjonerów Muzeum wzbogaciło się o kilka eksponatów z ich zbiorów. Z Muzeum od wielu lat jest związany kolejny działacz ruchu fajczarskiego w Polsce – Tadeusz Wojtuszkiewicz z Bydgoszczy. Jego najcenniejszym darem jest kilka niekompletnych fajek jednorodnych z Schlesis Fabrice w Zborowskiem. Z kolei Janusz Molski, znany od lat w kraju i za granicą, przekazał swoje nargile i sepiolitowe cygarniczki. Natomiast wielokrotna mistrzyni w turniejach w wolnym paleniu fajki, Danuta Pytel w naszym Muzeum pozostawiła tutaj swoje trofea.
Przy okazji „Święta fajki" uczestnicy tej imprezy zawsze pozostawiają dla Muzeum dary, jak np. Zbigniew Wierzbicki fajkę „z fałszywą datą", Zbigniew Filipek fajki myśliwskie, Wiesław Kruczkowski z Wrocławia sepiolitowe fajki i cygarniczki, a także myśliwską fajkę z korzenia, Andrzej Halama z Wrocławia – „walatówkę". Nargilę podarowała pracownica MNZP – Nalan Sarkady, a kopię fajki kozackiej aranżer części pierwszego wystroju Wieży – Walery Bortiakow. Podczas otwarcia Muzeum trzy fajki podarował Janusz Onyszkiewicz, który w 1999 roku, w Przemyślu, jako minister Obrony Narodowej wypalił fajkę pokoju wykonaną przez Zbyszka Bednarczyka wraz z ministrami Czech i Węgier. „Stambułka" jest darem przemyślanina – Edwarda Śliwy, a Grażyna i Jacek Krukowie z Krakowa podarowali różne fajki i akcesoria fajczarskie.
Na koniec należy podziękować osobom, które nieustannie wspierają Muzeum Dzwonów i Fajek merytoryczną radą, pomocą, rozsławianiem tego, co dobre i ciekawe w jego działalności. To przede wszystkim wspomniany już Marek Stanielewicz i Edward Zimmermann z Gdyni.


Wszystkim ofiarodawcom dyrekcja Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej składa serdeczne podziękowanie równocześnie apelując do osób chętnych do współpracy o dalszą aktywność w wspieraniu działań Muzeum Dzwonów i Fajek.

 

Dyrekcja MNZP

 

ZAKUP KOLEKCJI FAJEK DO EKSPOZYCJI W MUZEUM DZWONÓW I FAJEK

W roku 2014 Muzeum Narodowe otrzymało dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego na zadanie: ZAKUP KOLEKCJI FAJEK DO EKSPOZYCJI W MUZEUM DZWONÓW I FAJEK W PRZEMYŚLU.
W ramach zadania zakupiono łącznie 44 fajki: 33 od kolekcjonera Michała Morawskiego z Warszawy (MPS-f-193 do MPS-f-225) oraz 11 od Mariusza Bednarza z Przemyśla (MPS-f-229 do MPS-f-239).
Kolekcjonerzy podarowali również do zbiorów Muzeum fajki, akcesoria a także dokumenty.
I tak eksponaty wpisane do ksiąg inwentarzowych: MPS-f-134 do MPS-f-136 są darem Michała Morawskiego, zaś MPS-f-310 do MPS-f-333 i MPF-144 do MPF-153 Mariusza Bednarza.
Zakupione kolekcje można oglądać na wystawie „Fajka wojskowa" w Muzeum Dzwonów i Fajek (fajki wojskowe), zaś pozostałe w gablocie „Najnowsze nabytki fajek" w budynku głównym Muzeum.
W roku 2015 wszystkie zakupione fajki zostaną włączone do ekspozycji stałej w Muzeum Dzwonów i Fajek.

 

 

 

 

herbmkidn

About Museum of Pipes and Bells.

Having been opened since September 2005 and established on the initiative of The National Museum of the Przemyśl District, THE BELLS AND TOBACCO PIPES MUSEUM is a branch of the National Museum of Przemyśl District. It is housed in a historical late Baroque Clock Tower from the years 1775-1777. The tower is eight storey and 28 meters high and equipped with two observation balconies. Its location in the centre of the old quarter of the town helps the building function as a museum especially since the objects being presented there are indisputable and constant attraction for the tourists.

Przemyśl city since at least the 3rd quarter of the 19th c. has been a center of tobacco pipes manufacturing. At the same time it is the town to which the Felczyński Bells Factory moved from Kałusz, Ukraine. So, in one old clock tower of a fascinating architecture are housed two separate expositions arranged in an interesting way and testifying to the achievements of Przemyśl craftsmanship.

Due to overhaul carried out in the building and extension of the exhibition carried out recently tobacco pipes presentation has been modernized.  Also some slight changes have been done to the choice of small bells in display cases.

It is difficult to exhibit in one building two different groups of objects namely great bells and small artistic items as pipes. Yet, by use of natural interiors of the belfry (for example use of construction of the suspensions and implementing of specially designed exhibition equipment) a mood of authenticity and simultaneously of a real museum has been reached. 

Tobacco pipes exhibitions are set at the bottom and two first storeys whereas bells are on show in bell shaft comprising the space of four subsequent levels beginning from the second floor.

At the first bell level the bell production process (unchanged since the Middle Ages) is displayed, and at the other three levels are presented bells and related items. Large examples of bells are suspended from special steel scaffolding placed inside the tower shaft. Among them products from 17th and 18th c. Gdańsk (Danzig) and Toruń (Thorn) workshops are worth noting.

Two bells relate to Przemyśl, both are embellished with elements of Przemyśl blazon. The first one is probably from Przemyśl City Hall, and funded by city mayors: Czehowicz and Grzybowski in 1740, and a bell from the year 1878 cast by bell maker Jan Jaroszewski in the presence of the then city mayor Waygart. Interesting is also richly decorated bell from Daromin village near Sandomierz, made in 1935 by Ludwik Felczyński in his Przemyśl Factory, and probably ordered by the then pope Pius the 11th. Exhibitions are supplemented by documents and archival materials of Felczyński family that since 1808 in Kalush (now Ukraine) and since 1915 in Przemyśl has been involved in bell making. Nowadays Felczyński bells are being made in two foundries in Przemyśl and in one factory in Taciszów, Silesia. On the subsequent floor we present ship bells from the Central See Museum in Gdańsk and Navy Museum in Gdynia.

Tobacco pipes exhibitions skillfully arranged in between architectural elements of the tower in the course of time gradually are being modified especially due to new purchases and donations. On the first floor are shown tobacco pipes from our museums holdings. Unremarkable yet precious due to their historical values are clay pipes, mainly from famous Schlesis Fabrice manufactory in Zborowskie Region, or bowls of composite pipes, mainly so called Schemnitz pipes, café-pipes from Kolin near Prague, and so called Istanbul pipes, and products from the turn of the 19th c., defined as Galician pipes.   

The greatest part consists of artistic meerschaum pipes predominantly made in the 19th c. in Austro-Hungarian Monarchy and Germany. Interesting are porcelain pipes, decorated with hunting motifs and female portraits. As for wooden pipes especially valuable is a unique animal head-shaped pipe bowl. A separate group is constituted by hunting pipes often named as St Hubert’s pipes. Interesting supplement are small pipe smoker’s equipment and accessories. Touristic attractions are hookahs (nargilas).

Until recently the last, seventh floor has housed an exhibition dedicated to contemporary artistic and regular Przemyśl tobacco pipes. Now that place is housing a new exhibition entitled “HISTORY OF PRZEMYŚL TOBACCO PIPE”, and presenting Przemyśl pipe making manufactories in the context of short history of that craft in Przemyśl.

The very beginnings of pipe making in Przemyśl, confirmed by the sources date back as early as the 2nd half of the 19th c. Sooner, after a short absence of that craft in Przemyśl pipe making revived thanks to Wincenty Swoboda (1876-1941) a newcomer from Bohemia, and has until now been flourishing. His manufactory named PIERWSZA KRAJOWA WYTWÓRNIA DLA WYROBÓW DO PALENIA. WYRÓB WSZELKIEGO RODZAJU CYGARNICZEK, FAJEK I LASEK WIŚNIOWYCH WINCENTY SWOBODA [WINCENTY SWOBODA’S FIRST NATIONAL FACTORY OF SMOKING ACCESSORIES. PRODUCTION OF ALL KINDS OF CIGARETTE HOLDERS, TOBACCO PIPES AND SOUR CHERRY WOOD STICKS] was owned by Swoboda family until the end of WWII. Within the 32 year time W. Swoboda educated a number of disciples and employed many a man. From his workshop came the best Przemyśl pipe makers including Walat bothers and Wiktor Winiarski, whose disciples continue their master’s craft.

The most talented follower of Wincenty Swoboda was Ludwik Walat (1907-1981). It was his name that gave the name to Przemyśl tobacco pipes so now they are usually mentioned as “walatówki” [valatoovkey]. After W. Walat died his followers were Ryszard Kulpiński and Ryszard Filar who ran their workshops until recently.

Now in Przemyśl it is R. Filar’s disciple Bartłomiej Antoniewski who produces briar pipes. Filar’s second follower Tomasz Samsel lives in Australia where he also runs a pipe factory and makes Przemyśl craftsmanship famous.

Wincenty Swoboda’s another disciple was Wiktor Winiarski. After his master had died he together with Zbigniew Mazuryk established the Beskid Co., Kazimierz Róg and Czesław Partyka being employed there and sooner significantly continuing pipe making traditions as separate producers. In 1991 Kazimierz Róg started working together with Zbigniew Bednarczyk, the latter now runs his own pipe business and is famous for his cultural activities in the area of pipe smoking traditions in Poland and abroad. It was Róg’s workshop where also apprenticed Mariusz and Artur Bednarczyks, now separate producers.

The second prewar company dealing with pipe making was PIERWSZA POLSKA FABRYKA FAJEK I CYGARNICZEK JAKUBA POLLERA [JAKUB POLLER’S THE FIRST POLISH FACTORY OF TOBACCO PIPES AND CIGARETTE HOLDERS]. Born in 1897 Jakub Poller established the factory in 1924 and in a short time developed it to the degree that it became a real rival to Wincenty Swoboda’s business. Poller’s workshop operated even during the WWII, when he directed his business clandestinely. After the war was over he ran his firm coping with difficulties created by communism, sometimes succeeding sometimes being defeated by the regime. He died in 1970. Until the 1970’s active was Józef Wilk’s company from which Jerzy Dudziak and Stanisław Solarski’s firm emerged. Until now, after Poller’s disciple Paweł Worobiec family traditions of pipe making maintain Henryk Worobiec and his son Mateusz.     

Apart from the producers whose lineage as for pipe making masters comes from Master Wincenty Swoboda or Master Jakub Poller, in Przemyśl also existed and still exist workshops of pipe makers known as “independent producers”.  Among them the earliest manufactory was that of Kazimierz Sochacki, nowadays being operated by Tadeusz Poliński and his wife Celina. Through a short time at the pipe making market active was the company owned by Józef Misiuk and Miron Chudio. In Przemyśl operates also the sole producer of clay pipes – Marek Parol.

Our new exposition has been prepared with use of documents and objects belonging to the earliest pipe manufactories that existed in Przemyśl and producers continuing rich traditions of Przemyśl pipe making.

Pipe making is a rare profession and Przemyśl is the only center of pipe making in Poland. Tourists who come to Przemyśl also use to be interested in technology of pipe production. Alas it’s not always possible to visit any pipe workshop, that’s why at our exhibition we present an exemplary pipe workshop with its old equipment and tools.

With Przemyśl are strictly connected pipes that were brought by the defenders of the Przemyśl Fortress. As the recent researches proved pipes were being made in the fortress in an amateur way also.

Our exhibition has been equipped with explanations on the plates.

The next to last floor is circled with a balcony and serves as a showroom for temporary exhibitions.

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek nieczynne 

wtorek: 9:00 - 16:00

środa: 09:00 - 16:00
(dzień bezpłatny)

czwartek: 09:00 - 16:00

piątek: 9:00 - 16:00

sobota: 09:00 - 16:00

niedziela: 11:00 - 15:00

 

 

ostatnie wejście
na 45 minut przed zamknięciem

 

UWAGA!
Istnieje możliwość zwiedzania
poza godzinam
po uprzednim uzgodnieniu

 

kontakt:
tel. +48-16 678 96 66

+48-728 907 988


e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ceny biletów

Ceny biletów jednorazowych uprawniające do wejścia do jednego obiektu

Bilet ulgowy 5zł
Bilet normalny 10zł

Ceny biletów jednorazowych uprawniające do wejścia do trzech obiektów

Bilet ulgowy 10zł
Bilet normalny 20zł

Osoby (rodziny) legitymujące się Przemyską bądź Podkarpacką Kartą Dużej Rodziny uprawnione są do bezpłatnego wstępu do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Jego 2 Oddziałów

 

Opłaty za usługi dodatkowe

Opłata za przewodnika

20zł