Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Regulamin

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
Oddział Muzeum Historii Miasta Przemyśla
ul. Rynek 9, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 65 01
www.muzeum.przemysl.pl


Regulamin zwiedzania
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej – Oddział Muzeum Historii Miasta Przemyśla

ceny biletów wstępu: bilet normalny – 8 zł, bilet ulgowy – 4 zł
opłata za przewodnika dla grup i zwiedzających indywidualnych: 20 zł
opłata za możliwość fotografowania: 20 zł
opłata za obuwie ochronne w dzień bezpłatny: 1 zł

 1. Do bezpłatnego wstępu do Muzeum, na podstawie stosownych dokumentów uprawnieni są:
  • Dzieci do lat 7
  • Członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (IC OM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
  • Pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
  • Osoby odznaczone Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz osoby, które zostały wyróżnione tytułem honorowym "Zasłużony dla Kultury Narodowej"
  • Osoby posiadające Kartę Polaka
 2. Do nabycia biletu ulgowego, za okazaniem stosownych dokumentów uprawnieni są:
  • Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci oraz uczestnicy studiów doktoranckich
  • Emeryci i renciści, a także inwalidzi i osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami - będącymi obywatelami polskimi
  • Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i resocjalizacyjnych działających w Polsce
  • Osoby odznaczone odznaką "Za opiekę nad zabytkami" lub odznaką honorową "Zasłużony Działacz Kultury"
  • Osoby, legitymujące się międzynarodowymi imiennymi kartami ISIC (International Student Identity Card), ITIC (International Teacher Identity Card) oraz GO25 (International Youth Ravel Card)
 3. Zasady zwiedzania Muzeum Historii Miasta Przemyśla:
  • Podstawą wejścia na teren muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu, który należy zakupić w kasie Muzeum
  • Szatnia w Muzeum jest bezpłatna i obowiązkowa; Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia w niej okryć wierzchnich, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych itp.
  • W Muzeum obowiązuje obuwie ochronne, którego cena wliczona jest w cenę biletu wstępu; w bezpłatnym dniu Zwiedzający zobowiązani są do nabycia obuwia ochronnego
  • Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania; ze względów konserwatorskich oraz organizacyjnych trasa zwiedzania może być zmieniana
  • Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków
  • Zabrania się wstępu do Muzeum osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu osób i zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
  • W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników i innych pracowników Muzeum
  • Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu
  • Na ekspozycjach nie należy dotykać eksponatów, wchodzić za sznury, siadać na eksponowanych meblach
  • Dzieci do lat siedmiu podczas zwiedzania pozostają pod opieką dorosłych
  • Zabrania się wprowadzania na teren Muzeum zwierząt, z wyjątkiem psa przewodnika
  • Fotografie amatorskie w Muzeum można wykonywać po uiszczeniu stosownej opłaty w kasie Muzeum; podczas fotografowania niedozwolone jest stosowanie statywu oraz wykorzystywanie wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła; wykonane fotografie są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku prywatnego, ich dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób (także w Internecie) jest niedozwolone bez zgody Dyrekcji Muzeum
  • Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum Dyrekcja i Pracownicy Muzeum nie ponoszą odpowiedzialności
  • Ostatnie wejście na teren Muzeum możliwe jest najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem ekspozycji
  • Wskazane jest, aby zwiedzanie grup większych niż 10 osób umówić z wyprzedzeniem w Dziale Ekspozycji i Przewodników, tel. 16 678 65 01
  • W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum oraz przez służbę ochrony Muzeum
  • Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej pl. Berka Joselewicza 1, tel. 16 679 30 00 w godzinach urzędowania

Godziny otwarcia oddziału

poniedziałek 8.30 - 15.00
wtorek 8.30 - 15.00
środa * 8.30 - 15.00
czwartek 8.30 - 15.00
piątek 8.30 - 15.00
sobota nieczynne
niedziela 12.00 - 16.00

Ostatnie wejście 45 minut przed zamknięciem ekspozycji.

*wstęp bezpłatny (pobierana jest tylko opłata za obuwie ochronne - 1 zł)

Opłaty

Ceny biletów jednorazowych uprawniające do wejścia do jednego obiektu

Bilet ulgowy 5zł
Bilet normalny 10zł

Ceny biletów jednorazowych uprawniające do wejścia do trzech obiektów

Bilet ulgowy 10zł
Bilet normalny 20zł

Osoby (rodziny) legitymujące się Przemyską bądź Podkarpacką Kartą Dużej Rodziny uprawnione są do bezpłatnego wstępu do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Jego 2 Oddziałów

 

Opłaty za usługi dodatkowe

Opłata za przewodnika

20zł

Opłata za edukatora

20zł (grupa)

Wirtualne Muzea Podkarpacia