Fajki z kolekcji Zbyszka Bednarczyka

Wydawnictwa

Cena:10.00
Do koszyka

Wydawnictwo z cyklu „Najcenniejsze kolekcje fajek”; towarzyszyło wystawie zorganizowanej w 2007 r. w Muzeum Dzwonów i Fajek (oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej), prezentującej fajki ze zbiorów Zbigniewa Bednarczyka – mistrza fajkarskiego i właściciela „Pracowni Fajek” w Przemyślu. Publikacja opisuje proces wytwarzania drewnianych fajek, od czasów najdawniejszych po dzień dzisiejszy z uwzględnieniem najnowszych technologii. Ponadto, zawiera bogaty katalog oraz dokumentację fotograficzną wszystkich eksponatów. Tradycyjnie wszystkim wystawom poświęconym najcenniejszym kolekcjom fajek, towarzyszą wybrane poezje staropolskie traktujące o tytoniu i tabace. W informatorze kolekcji Zbigniewa Bednarczyka, autorzy analizują XVII-wieczny wiersz autorstwa Jakuba Teodora Trembeckiego pt. „Na tabakę wiersz od  Polaka Polakom tylko ofiarowany”.